Samarbeidspartnere

AKVA group ASA, SinkabergHansen AS og Egersund Net AS startet i 2014 arbeidet med å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for lakseoppdrett. De tre selskapene etablerte Atlantis Subsea Farming AS (Atlantis) med mål om å flytte produksjonen dypere ned i vannsøylen. Atlantis hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeid mellom eierselskapene og eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Samspillet i prosjektet er avgjørende for et godt resultat. 

AKVA group
Egersund Net
SinkabergHansen

Leverandører

AQUASTRUCTURES

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

KB DYKK

NÆRØYSUND AQUASERVICE

PARTNERPLAST

SINTEF OCEAN

VAL FOU

XYLEM WATER SOLUTIONS

Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?