Nyheter

atlantis2 web15.08.2019
Gode erfaringer fra første utsett
I mai ble 10.000 fisk satt ut i den nedsenkbare merden til Atlantis Subsea Farming. Nå er de første erfaringene høstet.
aatlantislaks0224.05.2019
Fisk i Atlantis – en milepæl er nådd
Atlantis Subsea Farming har for første gang satt ut fisk i sin nedsenkbare merd. Nå følger prosjektet spent med på fiskens liv i dypet.
atlantis subsea farming test phase05.02.2019
Siste fase med testing i Atlantis-prosjektet før utsett av fisk
Utviklingskonseptet Atlantis Subsea Farming har kommet godt i gang, og nå gjøres de siste uttestingene før fisk skal på plass i slutten av februar.
atlantis subsea farming test phase30.07.2018
Utviklingskonseptet skal produsere laks gjennom tre generasjoner
Atlantis Subsea Farming fikk tildelt en utviklingstillatelse til sitt utviklingskonsept nedsenkbare anlegg for laks, og er godt i gang med prosjektet. De har fastsatt plan om å sette fisk i anlegget gjennom tre generasjoner.
atlantis bildemontasje02.03.2018
Atlantis gjennomføres i redusert omfang
Endelig beslutning er tatt. Atlantis har fått innvilget en av 4 tillatelser og prosjektet tilpasses de nye rammebetingelsene.
atlantis subsea farming illustrasjon19.12.2017
Atlantis Subsea Farming: Fortsatt stor tro på prosjektet etter avslag
I april 2017 fikk Atlantis Subsea Farming beskjed om at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet ville gå videre med behandling av søknaden med det for øye å tildele to av seks omsøkte tillatelser, det vil si at fire tillatelser ble avslått.
atlantis subsea farming illustrasjon21.08.2017
Atlantis Subsea Farming – a farming concept designed for the future
The latest innovation in cage technology under development is submersible cages for largescale salmon production.
atlantis subsea farming illustrasjon29.11.2016
Gjennombrudd for Atlantis
Fiskeridirektoratet har meddelt Atlantis Subsea Farming at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.
altlantis subsea farming concept01.02.2016
ATLANTIS SUBSEA FARMING AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner
I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, har AKVA group ASA etablert selskapet ATLANTIS SUBSEA FARMING AS med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. ATLANTIS SUBSEA FARMING AS has søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storsk...